Suntrol Portal

FAQ - Często zadawane pytania

Konfiguracja

Falowniki Sunplug-eco logują się automatycznie na portalu w momencie nawiązania przez urządzenie połączenia z Internetem. W celu zarejestrowania falownika Sunplug eco na portalu należy podać jedynie numer seryjny Sunplug eco.

Szczegółowy opis znajdziesz w przewodniku Quickguide dla falowników Sunplug. Quickguide Sunplug eco

Działania te musisz wykonać, jeżeli KOSTAL PIKO nie jest podłączony do urządzenia Suntrol eManager.
W celu zarejestrowania na portalu należy podać jedynie numer seryjny urządzenia. Ponadto upload danych do falownika musi zostać wykonany za pomocą danych dostępowych do portalu.

Tutaj znajdziesz ilustrowaną instrukcję: Tworzenie uploadu

W celu zarejestrowania na portalu należy podać jedynie numer seryjny urządzenia eManager. Urządzenia podłączone do eManagera (falowniki, liczniki zużycia energii i baterie) są przez niego automatycznie znajdowane i logowane na portalu.

Działania te musisz wykonać, jeżeli SunPac LiOn nie jest podłączony do urządzenia Suntrol eManager.
W celu zarejestrowania na portalu należy podać jedynie numer seryjny baterii SunPac LiOn. SunPac LiOn może - dzięki zintegrowanym czujnikom prądu - zmierzyć oraz podać na portalu uzysk i zużycie energii. W takim przypadku falowniki ani dodatkowe rejestratory danych Solarlog nie muszą być logowane na Portalu Suntrol.

Najpierw należy założyć na Portalu Suntrol nową instalację. Na Portalu Suntrol należy utworzyć w tym celu nazwę użytkownika FTP wraz z hasłem. Następnie należy skonfigurować rejestrator danych pod kątem uploadu przez FTP; w tym celu potrzebne są utworzone na portalu dane dostępowe do FTP.

Tutaj znajdziesz ilustrowaną instrukcję: Tworzenie uploadu

Suntrol eManager, SunPac LiOn i wewnętrzny rejestrator danych falownika KOSTAL są ustawione fabrycznie do automatycznego przypisywania adresu IP (DHCP) w sieci. Upewnij się, czy protokół DHCP został włączony również w routerze (jest to zgodne ze standardowym ustawieniem w routerach internetowych). Podczas wymiany routera sprawdź, czy DHCP jest uruchomiony.

Wsparcie

Tak, to jest możliwe. W takim przypadku prosimy o kontakt.

Aby instalacje nie zostały usunięte przez przypadek, usunięcia może dokonać tylko nasz Dział Wsparcia Technicznego. W takim przypadku prosimy o kontakt.

Czynność ta, tak samo jak usuwanie instalacji, jest możliwa do wykonania również tylko przez nasz Dział Wsparcia Technicznego. W takim przypadku prosimy o kontakt.

Istotne informacje

Również w tym celu sporządziliśmy instrukcję ze zdjęciami: Rejestracja instalatora

Na stronie „Moje instalacje“ po prawej stronie obok instalacji znajdziesz obszar „Ustawienia“. Kliknij tam na punkt „Zapisz dodatkowy uzysk“. Następna strona zawiera dalsze wskazówki.

Można zastosować zdjęcia w formacie JPG/JPEG, GIF i PNG. Zdjęcie instalacji może mieć maks. rozmiar 2MB i rozdzielczość 8 MP. Przed przesłaniem prosimy o zmniejszenie rozmiaru zdjęć.

Dokonuje się porównania poszczególnych uzysków PV na czujnikach tracker MPP wszystkich falowników. W tym celu czujniki tracker MPP są podzielone, w zależności od nachylenia i kierunku ustawienia podłączonych modułów, na jedną lub kilka grup. Dla każdej grupy oblicza się średni uzysk i zgłasza odchylenia uzysku w dół, poniżej ustalonej tolerancji. W przypadku bardzo małych instalacji dokonuje się porównania z innymi instalacjami w regionie. W celu lepszego uwzględnienia wahań pogodowych można podać oddzielnie tolerancję dla półrocza letniego i zimowego.