Suntrol Portal

FAQ - veelgestelde vragen

Configuratie

SunPlug eco-omvormers worden automatisch in het portaal aangemeld zodra de internetverbinding met het apparaat tot stand wordt gebracht. In het portaal hoeft alleen het serienummer van de SunPlug eco te worden ingevoerd om de SunPlug eco te registreren.

Een uitvoerige beschrijving vindt u in de Quickguide voor de Sunplug. Quickguide Sunplug eco

Deze stap hoeft u alleen maar uit te voeren als de KOSTAL PIKO niet op een Suntrol eManager is aangesloten.
Om te registreren hoeft in het portaal alleen het serienummer van het apparaat te worden ingevoerd. Tevens moet bij de omvormer de gegevensupload met de inloggegevens van het portaal worden ingesteld.

Hier vindt u een geïllustreerde handleiding: Upload organiseren

Om te registreren moet het serienummer van de eManager in het portaal worden ingevoerd. De op de eManager aangesloten apparaten (omvormer, stroomverbruikmeter en accu) worden automatisch door de eManager gedetecteerd en in het portaal aangemeld.

Deze stap hoeft u alleen maar uit te voeren als de SunPac LiOn niet op een Suntrol eManager is aangesloten.
Om te registreren moet het serienummer van de SunPac LiOn in het portaal worden ingevoerd. De SunPac LiOn kan via zijn geïntegreerde stroomsensoren de opbrengst en het stroomverbruik meten en weergeven in het portaal. De omvormers of een extra Solarlog-gegevenslogger hoeven in dat geval niet in het Suntrol Portal te worden aangemeld.

De installatie moet eerst op het Suntrol Portal worden aangemaakt. Daartoe wordt in het Suntrol Portal een FTP-gebruikersnaam met een wachtwoord aangemaakt. De gegevenslogger moet vervolgens voor de FTP-upload worden geconfigureerd. Daarvoor zijn de FTP-inloggegevens van het portaal nodig.

Hier vindt u een geïllustreerde handleiding: Upload organiseren

Vanuit de fabriek zijn de Suntrol eManager, de SunPac LiOn en de interne gegevenslogger van de KOSTAL-omvormer ingesteld voor automatische toewijzing van het IP-adres (DHCP) in het netwerk. Zorg ervoor dat DHCP ook op de router is ingeschakeld (dit is de standaardinstelling bij internet-routers). Controleer bij vervanging van een router of DHCP is geactiveerd.

Support

U vindt hier een lijst met apparaten die worden ondersteund: Lijst met ondersteunde apparaten

Ja, dat is mogelijk. Neemt u in dit geval contact met ons op.

Om te voorkomen dat installaties per ongeluk worden verwijderd, kan alleen onze Support installaties verwijderen. Neemt u daarom in zo'n geval contact met ons op.

Net als het verwijderen van een installatie is ook het verwijderen van een account alleen mogelijk via onze Support. Neemt u daarom in dit geval contact met ons op.

Wetenswaardigheden

Ook hiervoor hebben wij een met afbeeldingen uitgevoerde handleiding opgesteld: Invoeren van de installatiebouwer

Op de pagina „Mijn installaties“ staat rechts naast de installatie het deel „Instellingen“. Klik daar op de optie „Productiewaarden achteraf invoeren“. Op de pagina die daarop volgt, staan verdere instructies.

Er kunnen alleen afbeeldingen in de formaten JPG/JPEG, GIF en PNG worden geüpload. Een afbeelding mag max. 2 MB groot zijn en een max. resolutie van 8 megapixel hebben. Maakt u grote afbeeldingen daarom voor het uploaden kleiner.

De individuele fotovoltaïsche opbrengsten aan de MPP-trackers van alle omvormers worden met elkaar vergeleken. Daarvoor worden de MPP-trackers volgens de hellingsgraad en de oriëntatie van de aangesloten modules verdeeld in één of meer groepen. Voor elke groep wordt de gemiddelde opbrengst berekend en de opbrengstafwijkingen naar beneden die groter zijn dan de vastgestelde tolerantie worden gemeld. Bij zeer kleine installaties gebeurt de vergelijking met andere installaties in de regio. De tolerantie kan afzonderlijk per half jaar worden aangegeven voor de zomer en winter om weersveranderingen beter in acht te kunnen nemen.